Sorularınızı Cevaplıyorum

Sorularınızı Cevaplıyorum

"Bu Hayatta bir sınavda mıyız? ve Paramız yok ama olsun sağlımız var nasılsa."

bu bakış açısı altında enine boyuna bereket konuştuğumuz seminer