Veri Sahibinin Açık Rıza Beyan Formu

VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

Kvkk gereğince veri sahibinin açık rıza beyan formu

( 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında )

 

İş bu bilgilendirme yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin aşağıda detayları belirtilen esaslar çerçevesinde, INCI G.B.ltd  (27 Old Gloucester Street London United Kingdom WC1N 3AX ) tarafından işlenmesine, saklanmasına ve kullanılmasına izin verdiğimi kabul ve beyan ederim.

 

Hesap Verileri

‘incigunesbakar.com’ internet sitesi üzerinde belirli özellikleri kullanmak için bir kullanıcı hesabı oluşturmanız, başvuru esnasında kısıtlı da olsa bir kısım kişisel bilgilerinizi vermeniz gereklidir. Bu bilgiler; isim/soyisim, cinsiyetiniz, telefon numarası, adres ve e-mail adresi gibi bilgiler olup www.incigunesbakar.com sitesinde ‘Hesap Verileri’ olarak işlenmektedir.

 

Workshop Eğitim (Seminerler , Birebir Seanslar vb. Programlar ) Verileri

Workshop vb. programlarda gerçekleştirilen yayınlar , dersler ve seanslar kayıt altına alınacak olup bu kayıtlar, sadece o workshopun katılımcılarından oluşan kapalı grupla sınırlı olarak ‘www.incigunesbakar.com’ sitesinde, tekrar yayını niteliğinde ve kısıtlı süreyle yayınlanacaktır. Sadece o workshop katılımcılarının kendilerine ait şifreler ile ‘www.incigunesbakar.com’ sitesinden izleyeceği bu tekrar yayınları workshop sürecinin bir parçası olup “Workshop Eğitim Verileri” olarak işlenmektedir.

 

Ödeme Verileri

www.incigunesbakar.com sitesinden online satın aldığınız tüm ürünler için Kredi kartı bilgileriniz gibi önemli bilgiler ödeme işleme sistemlerine(banka sistemleri v.b.) doğrudan sağlanacaktır. Güvenlik nedeniyle INCI G.B.ltd tarafından kredi kartı numaraları ve/veya kart ve kimlik doğrulama verileri gibi hassas veriler toplanmamaktadır. ​​

 

 

 

Tarih :

​​İsim – Soyisim - İmza